2 thoughts on “‘Children born in affluent families hear 30 million more words than children born in low-income families’ (video)

  1. “Kinderen uit hogere milieus horen ’30 miljoen ‘ meer woorden dan kinderen uit taalarme milieus”. En toch beweren Vlaamse ‘politiek correctelingen’ en de vele universitaire taalachterstandsnegationisten dat er geen extra Nederlands en/of intensief NT2 voor anderstalige kleuters nodig is voor die leerlingen. Onderwijskrant nr 169 (straks op http://www.onderwijskrant.be) besteedt veel aandacht aan deze thematiek en aan de taalstrijd van de voorbije maanden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.